Therapieën

De onderstaande opsomming van therapieën is samengesteld uit therapieën die zijn of worden gevolgd door patiënten met het CBS. Voor sommige patiënten werken ze of geeft het verlichting en voor anderen doet het niets. Voor iedereen geldt dat ze (voor even) hoop geven en het machteloze gevoel, wat ook iedereen kent met het cyclisch braken, (tijdelijk) wegneemt.
De opsomming is op alfabetische volgorde.


Acupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van een behandelmethode in de traditionele Chinese geneeskunde. Hierbij worden naalden op zogenaamde acupunctuurpunten in het lichaam gestoken.
Traditionele acupunctuur bestaat uit het inbrengen van roestvrijstalen naalden in verschillende delen van het lichaam.
Bij moderne toepassing kunnen eventueel andere stimuli op punten van keuze worden toegepast, zoals bestraling met laser, een laagfrequente wisselstroom op de geplaatste naalden of zelfs toediening van kleine injecties in acupunctuurpunten.
Sommige praktiserende acupuncturisten plaatsen naalden op, of bij de plaats van de ziektehaard, waar anderen punten kiezen op basis van de symptomen. In de traditionele acupunctuur wordt meestal een combinatie van punten gebruikt.

Acupressuur Acupressuur lijkt op massage. Doel is een verbetering van het ‘welbevinden van lichaam en geest’. Er bestaan speciale opleidingen voor acupressuur. Vaak zijn het acupuncturisten die deze cursus gevolgd hebben. Het maakt onderdeel uit van de Chinese geneeskunde, net als het verwante Shiatsu. Shiatsu wordt soms vergoed door ziektekostenverzekeraars maar acupressuur niet.

Homeopathie

Homeopathie is een alternatieve geneeswijze gebaseerd op het gelijksoortigheidsbeginsel. De homeopathische behandeling bestaat uit het voorschrijven van homeopathica, een potentiëring van een stof die in pure vorm dezelfde symptomen als de te bestrijden ziekte zouden oproepen. Deze behandeling wordt niet ondersteund met wetenschappelijk bewijs en wordt daarom tot de pseudowetenschappen gerekend. Homeopathie is een geneeskunst waarbij het zelf herstellend vermogen van de mens op natuurlijke wijze wordt gestimuleerd.
Homeopathische geneesmiddelen geven het lichaam een prikkel tot zelfherstel.
Er zijn verschillende vormen van homeopathie. In de klassieke homeopathie wordt strikt gewerkt volgens de richtlijnen van Hahnemann, grondlegger van de homeopathie. Bij het zoeken van het medicijn kijkt de homeopaat niet alleen naar de specifieke klacht of klachten, maar ook naar de oorzaak van de klachten en de verschillende lichamelijke, mentale en emotionele kenmerken van de persoon. Het geneesmiddel dat gekozen wordt moet passen bij de gehele mens.
In de klinische homeopathie worden de geneesmiddelen alleen op basis van de specifieke klacht(en) gekozen. Deze methode wordt o.a. bij acute klachten en bij zelfmedicatie toegepast.
In de complex homeopathie wordt ook voorgeschreven op de specifieke klacht en niet op het gehele mensbeeld, maar men gebruikt daarbij de complexmiddelen; hierbij zitten meerdere werkzame stoffen bij elkaar in druppels of tabletten.
Homeopathie is een holistische geneeswijze. Het middel dat uiteindelijk wordt voorgeschreven zal passen bij de patiënt als geheel, en op die manier een blijvende genezing geven.

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeswijze is een naam die wordt gegeven aan een heel spectrum van alternatieve geneeswijzen berustend op een hele reeks van pseudowetenschappelijke theorieën. Deze alternatieve geneeswijzen beogen de natuurlijke neiging van het lichaam tot zelfgenezing te activeren en die zich bij voorkeur bedienen van methoden en middelen die in de natuurlijke omgeving van de mens voorkomen, en behandelingen die verwijzen naar een andere opvatting van natuurlijkheid.
De natuurgeneeskunde richt zich niet primair op het bestrijden van de ziekte en het behandelen van de symptomen, maar richt zich vooral op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen. In deze zin is natuurgeneeskunde een heel breed begrip en vallen geneeswijzen als preventieve geneeskunde, voedingsadviezen, leefstijladviezen, orthomoleculaire geneeskunde, bewegingsleer, ontspanningstechnieken, meditatie en acupunctuur onder natuurgeneeskunde.
Gangbare hulpmiddelen zijn geneeskrachtige kruiden, biologische en homeopathische geneesmiddelen en acupunctuur, aangevuld met gesprekstherapie, fysiotherapie, en vormen van lichamelijke oefeningen zoals chi kung, ademhalingstechnieken, werken aan een natuurlijke levensstijl almede het nuttigen van natuurlijke voeding en het slikken van bepaalde voedingssupplementen.

Reiki

Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen.
Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld.
De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters ten 霊 rei (‘geest’ of ‘ziel’) en 気 ki (‘energie’ of ‘levenskracht’). Een andere, populaire Westerse vertaling van reiki is “universele levensenergie”, of simpelweg “het leven”, “de wereld”.
Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien.
Noch het bestaan van ki, noch een mechanisme voor de manipulatie ervan zijn wetenschappelijk aangetoond.

De SCIO

De SCIO is een elektronisch toestel dat met behulp van een computer onderzoek naar ziekte en gezondheid mogelijk maakt.
SCIO staat voor Scientific Consiousness Interface Operations system, maar in het Latijn betekent scio: “weten, kennen”.
Het apparaat stimuleert de onderbewuste genezende krachten van het lichaam volgens de principes van biofeedback. Dat wil zeggen inspelen op de eigenschap van het lichaam om het verloop van fysiologische processen te kunnen regelen en corrigeren d.m.v. elektrische en biochemische prikkels. Zo worden bijvoorbeeld de vele hormonen in het lichaam gereguleerd. Door deze zaken als energiebeelden te registreren, worden ze meetbaar en kan de SCIO deze beelden zichtbaar maken. Niet alleen is hij in staat om de energiebeelden te meten, maar ook de reacties van ons lichaam daarop. Eventuele problemen worden opgespoord en indien mogelijk en gewenst behandeld. De behaalde resultaten kunnen direct worden gecontroleerd.
Ook kan de SCIO energetische storingen die mogelijk ziektes tot gevolg kunnen hebben, opsporen en zo mogelijk preventief corrigeren.

Sensi-therapie

Sensi-therapie is een kortdurende therapie. Ze werkt zowel op lichaam als geest, en er wordt naar de hele persoon gekeken. De therapie helpt alles weer in balans te brengen, zorgt voor meer energie en rust. Het zelf genezend vermogen van het lichaam wordt aangesproken.
Sensi-therapie richt zich niet op symptoom bestrijding, maar pakt de oorzaken van klachten aan. Dit betekent dat het resultaat langdurig is.
Sensi-therapie is een holistische therapie; het is erop gericht om de mens in zijn totaliteit te behandelen. In het holistische mensbeeld zijn lichaam en geest één systeem. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar ook; het is een systeem dat altijd in beweging is. Het moet kunnen “stromen”. En als er ergens een blokkade zit, krijg je klachten. Een klacht is dus een uiting van een blokkade die zijn oorsprong heeft in het fysieke of emotionele vlak. De oplossing ligt dan ook in de combinatie van fysieke en emotionele behandelingen.
De elementen die de samenhang vormen van de Sensi-therapie zijn gebaseerd op het volgende eenvoudige principes:

  • Weghalen gifstoffen uit het lichaam (het ontgiften)
  • Stoppen van het toevoegen van gifstoffen aan het lichaam (allergiemeting en eventueel dieet)
  • Wegnemen van de psychische oorzaken (o.a. remedies)
  • Direct op gang brengen van het proces (o.a. massagetechnieken)

Voetreflexologie
De voetreflexologie (ook reflexologie of reflexzonetherapie) is een pseudowetenschappelijke alternatieve geneeswijze die ervan uit gaat dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met plaatsen op de voeten. De reflexologie deelt de voetzool in – sommigen voegen daar ook de handen en de oren aan toe- in zones die corresponderen met delen in het lichaam zoals het hart en de lever en stelt dat de massage van deze zones een onbelemmerde energiedoorstroming in het hele lichaam herstelt en/of onderhoudt, en dat aan de voetzool gevoeld kan worden met welk corresponderend orgaan er iets aan de hand is.
Reflexologie meent dat energiedoorstroming de basis is van onze gezondheid en dat ziekte het gevolg zou zijn van energieblokkeringen.