Hier schrijf ik over praktische zaken.
Over patiënten en hun verzorgers. Hoe zij omgaan met het cyclisch braken.


Deze ziekte kennen ze niet in het ziekenhuis “Waar moet ik heen als elke keer op een spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis blijkt dat men niet weet wat CVS is?” Dit is de meest gestelde vraag via de telefoon en e-mail van deze website.

Een van de symptomen van het Cyclisch Braken wordt als volgt omschreven: Herhaald braken; op de piek soms wel 5 à 6 keer per uur.

Veel mensen denken dat dit overdreven is. Laatst merkte een arts op dat het dan wel bijzonder was dat ik nog zo’n mooi gebit had. Stond ik wel even met mijn mond vol tanden. (Sorry, kon het niet laten.)

Zoveel achterdocht verpakt in een zogenaamd compliment.

Lees meer

Dat lijkt niet mogelijk, maar komt toch voor ondanks het langdurig en vaak overgeven.
Als je dan een “gezonde kleur” op je wangen hebt door de stuwing van je gezicht door het intense kokhalzen en opgeven, wordt het een ingewikkeld verhaal voor buitenstaanders. Men ziet dan niet een urgent geval van slopend braken, maar een “blakende” patiënt met overgewicht die aan het spugen is. Hoe kan dat nou?

Lees meer