Informatie≠≠≠Welkom op de site van het Regelmatig Braken Syndroom (RBS).
Deze ziekte heeft ook de volgende namen:

De reden voor het bestaan van deze website is lotgenotencontact via het forum en het verzamelen, inventariseren en geven van informatie. U kunt deze informatie vinden op de verschillende paginaís onder INFORMATIE op de menubalk hier boven.
Zo niet, zie dan: CONTACT.
       

Wat is het regelmatig braken syndroom (RBS) of cyclisch braken syndroom (CBS)?

Dit syndroom kenmerkt zich door regelmatige episodes van ernstige misselijkheid, kokhalzen, braken en soms ook buikpijn die uren tot dagen duren, afgewisseld met intervallen zonder symptomen. Belangrijk is dat men verder helemaal gezond is!
Deze ziekte wordt beschreven in de  kindergeneeskunde (sinds 1882), maar doet zich voor in alle leeftijdsgroepen. Hoewel CVS op elke leeftijd beginnen kan, zien we bij kinderen meestal tussen de 3 en 7 jaar de eerste aanvallen ontstaan.
De ziekte-episodes van het cyclisch braken lijken op elkaar. Het moment van de dag dat het begint, de duur (van uren tot weken) en intensiteit zijn meestal gelijk aan voorgaande aanvallen.
Aanvallen kunnen zo ernstig zijn dat een patiŽnt dagen het bed moet houden en niet naar school, werk en andere  kan. Het braken kan erg beangstigend zijn. Niet alleen voor de patiŽnt, maar ook voor zijn/haar naasten.
Aanhoudend braken en/of uitdroging zijn niet zelden redenen voor een ziekenhuisopname.
Het exacte aantal mensen met CVS in Nederland is onbekend, omdat artsen het vaak niet (h)erkennen.

In de Bijlage A van het Rome III Diagnostische Criteria voor Functionele gastro-intestinale ziektebeelden komt het CBS als volgt voor:

B3c. Cyclische Braken Syndroom. Diagnostische criteria moeten alle onderstaande bevatten:
Ondersteunend criterium is als er in de voorgeschiedenis of familiegeschiedenis migraine voorkomt.


De fasen van CVS.
 
CVS kent vier fasen:

Wat veroorzaakt of zet CVS in gang?

De meeste patiŽnten weten dat bepaalde voorwaarden een ziekte episode ďtriggertĒ. Veel voorkomende  triggers zijn:
Er is steeds meer bewijs dat CVS veroorzaakt wordt door mitochondriale dysfunctie. MitochondriŽn zijn de "energiecentrales" van vrijwel alle lichaamscellen. 
In de mitochondriŽn wordt de energie uit de voeding omgezet in een vorm die een cel  kan gebruiken voor alle functies zoals: bewegen, groeien, denken etc. 
Dit heeft belangrijke gevolgen voor een effectieve behandeling van het cyclisch braken syndroom. Zo helpt bijvoorbeeld anti-braakmedicatie niet, omdat het dus geen direct probleem van het maagdarmstelsel betreft. 
Het toedienen van stoffen buiten het maagdarmstelsel om en het toedienen van supplementen die de stofwisseling ofwel de intracellulaire energieproductie  beÔnvloeden, bieden vaak wel verandering en verlichting van CVS aanvallen.
Het herkennen van een mitochondriale ziekte is lastig, omdat het gepaard gaat met een grote diversiteit aan symptomen; er meerdere orgaansystemen bij betrokken zijn en de openbaring  op elke leeftijd kan optreden.


Wat zijn de symptomen van CVS?

 De symptomen van het cyclische braken syndroom zijn:

Hoe wordt CVS gediagnosticeerd?

CVS is moeilijk vast te stellen, omdat er geen onderzoeken en testen bestaan die tot de diagnose kan leiden. Een arts moet kijken naar symptomen en (medische) voorgeschiedenis. Verder moeten andere ziekten of aandoeningen die gepaard gaan met misselijkheid en braken uitgesloten worden. Een diagnose stellen kost nogal wat tijd, omdat de arts een patroon of regelmaat moet ontdekken in het braken.    


Hoe wordt CVS behandeld?

De diagnose CVS wordt in Nederland weinig gesteld. Daardoor bestaat er ook niet echt een behandeling tegen. Artsen bestrijden meestal de symptomen met een variŽteit aan medicatie en er wordt hooguit een tijdelijke verbetering of verlichting bereikt.
De onderstaande behandeling van CVS is beschreven in de Verenigde Staten en zou gemakkelijk ook in Nederland gehanteerd kunnen worden.
Allereerst wordt geprobeerd om de symptomen te leren herkennen en dan te beheersen door medicijnen te nemen die een episode voorkomt, verlicht of stopt. Er worden verschillende soorten medicatie voorgeschreven:  antibraakmiddelen, sedativa, pijnstillers, maagzuurremmers, medicatie tegen migraine en hoge bloeddruk (bŤtablokkers) en soms (een combinatie met) het voedingssupplement Co Enzym Q10.
Ernstige misselijkheid en braken kunnen mogelijk leiden tot een ziekenhuisopname om intraveneus vloeistoffen toe te dienen om uitdroging te voorkomen. Een maagsonde wordt eventueel ingebracht om de maaginhoud af te laten lopen om zo de maag leeg te houden en braken tegen te gaan.
Herstel kan bespoedigd worden door  te rusten en te slapen. Tijdens de herstelfase zijn drinken en het aanzuiveren van verloren elektrolyten belangrijk. Elektrolyten zijn zouten die het lichaam nodig heeft om te functioneren en gezond te blijven.
Zodra de aanval afgelopen is, kan meestal alles weer gegeten en gedronken.
Tijdens de symptoomvrije intervallen kan men zoeken naar een passende therapie en behandeld worden met medicatie om toekomstige episodes te voorkomen of te verlichten.
Helaas is er geen genezing! Wel kan  het patroon van het cyclisch braken wijzigen of de aanvallen zomaar wegblijven. Bij kinderen stopt het vaak bij een bepaalde leeftijd (pubertijd) of is er verandering in het patroon van de aanvallen.    

Wat zijn de complicaties van CVS?

Het heftige braken en niets meer in de maag kunnen houden geeft verschillende complicaties: