Het REgelmatig BRAken Syndroom.

Over het Cyclic Vomiting Syndrome - CVS
Cyclisch Braken Syndroom of Chronisch Braken Syndroom - CBS
of Buikmigraine.

Regelmatig buikpijn, misselijk, overgeven, maar verder helemaal gezond.

Deel informatie en vind informatie.
Maak contact met mensen en hun naasten die er aan lijden.
U bent in ieder geval niet (meer) alleen!